Hlavní stránka Aktuality
Aktuality
ZŠ - seznam přijatých dětí do 1. třídy 2019(2020 PDF Tisk Email
Pátek, 05 Duben 2019 05:52

Výsledek zápisu do první třídy školního roku 2019/2020

Děti s registračními čísly

ZS 1/19

ZS 15/19

ZS 2/19

ZS 16/19

ZS 3/19

ZS 18/19

ZS 4/19

ZS 20/19

ZS 5/19

ZS 21/19

ZS 6/19

ZS 22/19

ZS 7/19

ZS 24/19

ZS 8/19

ZS 25/19

ZS 9/19

ZS 27/19

ZS 11/19

ZS 28/19

ZS 13/19

ZS 29/19

ZS 14/19

byly přijaty k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Mikulovice, okres Pardubice do 1. třídy školního roku 2019/2020.

O přijetí i nepřijetí dětí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání v ředitelně školy v týdnu od 8. dubna do 12. dubna 2019. V případě nutnosti i kdykoliv jindy po domluvě s ředitelem školy.

Rozhodnutí o odkladu nebo o nepřijetí převezme zákonný zástupce v ředitelně školy nebo mu bude v písemné formě doručeno.

 
Dotazníky 2019 - vyhodnocení PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Duben 2019 08:50

V sekci Základní škola - dokumenty najdete závěry a vyhodnocení anonymních rodičovských dotazníků ZŠ

http://zs-mikulovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=69

V sekci Mateřská škola - dokumenty nejdete závěry a vyhodnocení anonymních rodičovských dotazníků MŠ

http://zs-mikulovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=70

Aktualizováno Neděle, 07 Duben 2019 19:21
 
Zápis do MŠ 2019 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 28 Únor 2019 10:17

Zájemci o umístění svého dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání si vyzvednou žádost o přijetí.

1) v budově MŠ

2) stáhnou si ji ze stránek školy www.zs-mikulovice.cz, mateřská škola, dokumenty

http://zs-mikulovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=70

Vyplněnou žádost odevzdají dne 9. 5. 2019 v době 10 - 11 hodin nebo 16 - 17 hodin v budově MŠ. Zároveň dostanou registrační číslo žádosti. Výsledek zápisu se dozvědí zveřejněním výsledků na internetových stránkách školy, na budově MŠ a ve vývěsce OÚ. Ve výsledcích budou uvedena registrační čísla přijatých a nepřijatých dětí.

Pokud počet zájemců přesáhne kapacitu mateřské školy, bude postupováno v souladu s kritérii přijetí platných v našem předškolním zařízení.

Aktualizováno Úterý, 05 Březen 2019 15:30
 
MŠ - den otevřených dveří PDF Tisk Email
Středa, 27 Březen 2019 08:13

Den otevřených dveří se koná v MŠ MIkulovice 10. dubna od 14,30 do 16,00 hodin.

Zveme všechny zájemce o vzdělávání v MŠ.

 
Zápis do ZŠ 2019 PDF Tisk Email
Středa, 27 Únor 2019 11:46

Abychom předešli dlouhému čekání, můžete si rezervovat den i čas zápisu na adrese

https://www.supersaas.cz/schedule/zsmikulovice/Zápis_do_ZŠ_Mikulovice_2019

Objednaní budou uspokojeni přednostně.

 

Termín zápisu:

Zápis do 1. třídy ZŠ Mikulovice proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2019 od 14,15 do 18,00 hodin.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců) zapsat dítě do základní školy vychází ze zákona č. 561/2004 v platném znění § 36, odst. 4.

Povinná školní docházka začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2019 věku 6 let.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

I v případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné se k zápisu dostavit.

Žádost o odklad obdržíte v den zápisu v ZŠ.

Registrační číslo:

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zs-mikulovice.cz), ve vývěsce OÚ a na přístupném místě budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

S sebou:

Rodiče (zákonní zástupci) u zápisu předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti) a případně zdravotní průkaz dítěte (očkovací průkaz).


 
« ZačátekPředchozí12345DalšíKonec »

Strana 1 z 5

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.