Hlavní stránka Aktuality
Aktuality
provoz MŠ během letních měsíců PDF Tisk Email
Pátek, 22 Květen 2020 08:59

MŠ Mikulovice bude otevřena:

do 10. července 2020 (od 13. do 17. července je v budově MŠ příměstský tábor)

znovu otevřena bude od 17. srpna 2020

Červencové týdny bude otevřena MŠ Ostřešany. Nyní má sice převis zájmu dětí z obce Ostřešany, pokud se však místo uvolní, je domluveno, že přednostně zařadí Mikulovické děti před dětmi z jiných obcí. S případným zájmem se obraťte na vedení ZŠ a MŠ Ostřešany.

 
Pokyn ředitele k otevření ZŠ PDF Tisk Email
Středa, 20 Květen 2020 10:41

 

Organizace vstupu do školy a přechodů na oběd

 

Vstup do školy

7,30     skupina A (1. třída)

7,40     skupina B (2. třída + Petr Cibulka a Jakub Špelda)

7,50     Skupina C (3. třída)

8,00     skupina D (4. třída)

8,10     skupina E (5. třída)

Konec vyučování a obědy

Konec vyučování pro ty, co nejdou na oběd – 11,45

Obědy

11,45   skupina E (5. třída)

12,10   skupina D (4. třída)

12,30   skupina C (3. třída)

12,50   skupina B (2. třída + Petr Cibulka a Jakub Špelda)

13,15   skupina A (1. třída)

 

 

 

Pokyn ředitele školy k provozu školy

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaný MŠMT

b) skupinová výuka – výuka od 25. 5. 2020 za přítomnosti žáků ve škole

c) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

d) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m (minimálně 1,5 m)

II. Organizace skupinové výuky

a) Skupinové výuky se mohou zúčastnit pouze žáci, které zákonní zástupci přihlásili vedení školy do 18. 5. 2020.

b) Podmínkou vstupu do objektu školy a účast ve skupinové výuce je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy vpuštěn.

c) Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek s 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu.

d) Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě písemné omluvy zákonného zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo odchod před ukončením skupinové výuky není možný.

e) Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

f) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

g) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

III. Pohyb po škole, určení místností WC, prostorů pro přesun

a) Pro skupinu A je výukovou místností učebna v přízemí školy (4. třída), WC určené pro žáka skupiny A je umístěné v přízemí (dívky) a v prvním patře (chlapci) pro přesun požívají žáci chodby, schodiště.

b) Pro skupinu B je výukovou místností učebna v přízemí školy (3. třída), WC určené pro žáka skupiny B je umístěné v přízemí (dívky) a v prvním patře (chlapci) pro přesun požívají žáci chodby, schodiště.

c) Pro skupinu C je výukovou místností učebna v přízemí školy (2. třída), WC určené pro žáka skupiny C je umístěné a v prvním patře, pro přesun požívají žáci chodby.

d) Pro skupinu D je výukovou místností učebna v přízemí školy (1. třída), WC určené pro žáka skupiny D je umístěné a v prvním patře, pro přesun požívají žáci chodby.

e) Pro skupinu E je výukovou místností učebna v přízemí školy (5. třída), WC určené pro žáka skupiny E je umístěné a v prvním patře, pro přesun požívají žáci chodby.

f) Žáci zařazení do skupiny A se shromažďují před školou, v době od 7,25 do 7,30. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

g) Žáci zařazení do skupiny B se shromažďují před školou, v době od 7,35 do 7,40. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

h) Žáci zařazení do skupiny C se shromažďují před školou, v době od 7,45 do 7,50. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

i) Žáci zařazení do skupiny D se shromažďují před školou, v době od 7,55 do 8,00. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

j) Žáci zařazení do skupiny E se shromažďují před školou, v době od 8,05 do 8,10. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

k) Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

l) Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci používat roušky.

m) Dodržování bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních prostorech školy.

IV. Pobyt ve třídě

a) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení nebo nenošení roušky rozhoduje pedagogický zaměstnanec.

b) Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí požitá rouška uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.)

c) V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický zaměstnanec větrání. Podle venkovních podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut.

d) Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, popřípadě podle pokynů pedagogického zaměstnance i vydezinfikují.

VI. Povinnosti žáků

a) Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.

b) Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně.

c) Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický zaměstnanec.

d) Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob.

e) Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen.

f) Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu.

g) Žákům je zakázáno – kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i

venkovních prostorách školy

- shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy před školou

h) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

VI. Povinnosti zákonných zástupců

a) Přihlásit žáka do výukové skupiny (oznámit vedení školy účast žáka) do 18. 5. 2020

b) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

c) Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky.

d) Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19

VII. Stravování

a) Škola zajišťuje pro žáky

• Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

Přechod do jídelny bude organizovaný po skupinách.

U vchodu do jídelny si žáci vydezinfikují ruce. V jídelně budou sedět v daných rozestupech (1,5 – 2m). Polévku, pití a příbory si nebudou sami odebírat.

Do jídelny budou přecházet v určených časech podle daných skupin.

Skupina A – 13,15

Skupina B – 12,50

Skupina C – 12,30

Skupina D – 12,10

Skupina E – 11,45

VIII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a) Provést poučení žáků skupiny 1. den v 1. hodině skupinové výuky.

b) Organizovat shromáždění výukové skupiny před školou a kontrolovat plnění povinností žáků při shromažďování (dodržování vzdáleností, nošení roušek, shlukování žáků různých skupin. Pedagogický zaměstnanec musí být na místě shromáždění 15 minut před začátkem shromáždění.

c) Organizovat a zajistit bezpečný přesun žáků z místa shromáždění do výukové místnosti.

d) Zajistit dezinfekci rukou žáků nebo kontrolovat mytí rukou žáky v učebně podle tohoto pokynu (začátek skupinové výuky, po návratu z ostatních prostor areálu školy apod.)

e) Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut.

f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce rukou, papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky (pobytu výukové skupiny ve výukové místnosti)

g) Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky.

IX. Povinnosti při úklidu

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky (funkčnost osoušečů).

b) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.

c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu.

d) Provádět průběžně, nejméně 1x za hodinu dezinfekci baterií, ovladačů splachování, osoušečů, sedátek na WC.

e) Provádět průběžně, nejméně 1 x za hodinu dezinfekci míst ve společných prostorech škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)

f) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.

g) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.

h) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkový koš z výukových učeben.

i) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.

j) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

X. Omezení vstupu cizích osob do školy.

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a žáci školy (splňující podmínky pokynu ředitele školy

k provozu školy ze dne 14. 5. 2020)

b) kontrolní orgány

c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

d) zákonní zástupci, po předchozí domluvě s pedagogickým

zaměstnancem nebo vedením školy

Mikulovice 14. 5. 2020 Mgr. Martin Lukeš

 

Aktualizováno Středa, 20 Květen 2020 10:45
 
Otevření ZŠ 25.5. PDF Tisk Email
Pondělí, 11 Květen 2020 09:19

 

Vážení rodiče,

nejpozději do 18. 5. jste povinni oznámit škole, zda Vaše dítě 25. 5. do školy nastoupí. K Vašemu snadnějšímu rozhodování Vám posílám informace, týkající se provozu školy v souvislosti s docházkou žáků, po jejím otevření. Tato opatření jsou vytvořena na základě metodického pokynu MŠMT a je možné, že se budou ještě měnit. V týdnu před otevřením školy bude na stránkách školy vyvěšen pokyn ředitele zajišťující chod školy. Jakékoliv dotazy směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně zavolejte na 731 104 993.

V další příloze najdete vratku, kterou vyplňte a pošlete zpět.

Děkuji

Mgr. Martin Lukeš – ředitel školy

1. Čestné prohlášení

Čestné prohlášení najdete na stránkách školy

http://zs-mikulovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=69

Toto prohlášení musí donést žáci 25. 5. do školy. Bez něj nemohou být do školy přijati. Musí být podepsané zákonným zástupcem žáka.

2. Cesta do školy a ze školy

- zakrytí nosu a úst rouškou

- dodržení odstupu 2m (neplatí pro žáka + doprovod)

3. Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou je nutné dodržovat odstup 2m a shromáždit se ve skupinách, které budou určeny podle počtu přihlášených žáků. Předpokládáme, že skupiny budou chodit postupně. Časy upřesníme před nástupem podle složení skupin.

4. Vstup do školy

- vstup bude umožněn pouze žákům, ne doprovodu

- do společných prostor vstupují žáci s rouškou na obličeji

- každý žák musí mít minimálně 2ks roušek a sáček na uložení roušky

 

5. V budově školy

- ve společných prostorách (chodby, šatny, WC) používají žáci i zaměstnanci roušky

- pod dozorem pedagogických pracovníků si dezinfikují ruce

- skupina se skládá z max. 15 žáků a je neměnná do 30. 6. 2020 – kdo se tedy nedostaví 25. 5. do školy, nemůže být později do školy přijat. Pokud za skupiny vypadne, nemůže se do skupiny vrátit.

- ve třídě bude při sezení v lavicích dodržen odstup 2m. V tomto případě nemusí mít žáci roušku nasazenou. Během skupinové práce si ji nasadí.

- žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení ze skupiny

6. Podezření na možné příznaky Covid – 19

- nikdo s příznakem infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid – 19 nesmí vstoupit do školy.

Příznaky: zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest

- pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, bude izolován a zákonný zástupce si ho okamžitě ze školy vyzvedne, zároveň bude o této skutečnosti informována hygienická stanice

- žáci s alergií musí mít potvrzení od lékaře, které tuto skutečnost bude potvrzovat

7. Časová organizace pobytu ve škole

- ranní družina není poskytována

- vyučování (pobyt ve škole) začíná v 8,00 nebo jinak podle postupného příchodu do školy ve skupinách (7,30 – 8,10)

- dopolední „vyučování“ končí v 11,45.

- odchod na oběd bude probíhat v homogenních skupinách. Je tedy zřejmé, že čas určený ke stravování žáků bude prodloužen (11,30 – 14,00). Zájemci o odpolední činnost se vrátí zpět do školy. Činnost zde bude probíhat ve stejných skupinách až do odchodu nebo vyzvednutí zákonným zástupcem ve škole.

- družina neprobíhá. K odpoledním činnostem tedy mohou být přihlášeni žáci 1. – 5. třídy. Není tedy rozhodující, zda žák je do školní družiny zapsán. Za odpolední činnost se nebude vybírat žádný poplatek

 

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2020 10:41
 
Zápis do MŠ 2020 - seznam přijatých PDF Tisk Email
Úterý, 19 Květen 2020 06:58

 

 

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zveřejňujemepřehled přijatých dětí k  předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mikulovice od školního roku 2020/2021

Přijaté jsou děti s těmito registračními čísly:

 

ZMS   1/20

ZMS   2/20

ZMS   5/20

ZMS   6/20

ZMS   7/20

ZMS 10/20

ZMS 11/20

ZMS 13/20

ZMS 15/20

ZMS 16/20

ZMS 18/20

ZMS 19/20

ZMS 20/20

ZMS 21/20

ZMS 23/20

ZMS 24/20

ZMS 27/20

 

 

Mikulovice 19 5. 2020.                              Mgr. Martin Lukeš – ředitel školy

 

 

Aktualizováno Úterý, 19 Květen 2020 09:16
 
Pokyn ředitele k otevření MŠ PDF Tisk Email
Čtvrtek, 07 Květen 2020 08:36

 

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky Mateřské školy Mikulovice v souvislosti obnovením provozu 11. 5. 2020

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT

b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m

II. Organizace provozu

a) Provoz mateřské školy bude obnoven dne 11. Května 2020

b) Provoz mateřské školy bude od 6,30 hodin do 16,00 hodin

c) Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6,30 do 8,00 hodin

d) Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 11,45 do 12,05

od 15,00 do 16,00

e) Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.

f) Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

g) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

h) Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

III. Předávání dětí

a) Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole.

b)

Vstup je povolen dítěti a doprovodu v omezeném množství (3 do jedné šatny). U vchodu si doprovod vydezinfikuje ruce. Pracovníkovi MŠ, který u vchodu do MŠ bude dbát na dodržování pravidel, předá v den nástupu Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dítěte. Doprovod je povinen mít v celém objektu MŠ roušku. V objektu se zdržuje nejkratší možnou dobu. V šatně předá dítě pedagogickému pracovníku.

c) Předávání dětí mateřskou školkou doprovázející osobě v objektu.

Platí stejná pravidla jako při ranním předávání dítěte (rouška, dezinfekce rukou…)

d) Předávání dětí mateřskou školkou doprovázející osobě na školní zahradě.

Vyzvedávající musí mít roušku i na zahradě školy. Při vstupu do budovy (šatny) si vydezinfikuje ruce a v šatně se zdržuje nejkratší možnou dobu.

IV. Hygienická opatření

a) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

b) Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

c) Na místech u vchodu do budovy jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí rukou. Doprovázející osoby jsou povinny před vstupem do budovy MŠ provést dezinfekci rukou.

d) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.

e) Do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba.

f) Při vyzvedání dítěte smí do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) vstoupit pouze jedna doprovázející osoba.

g) Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál /objekt mateřské školy.

V. Povinnosti zákonných zástupců

a) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

b) Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.

c) Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. g)

VI. Stravování

a) Škola zajišťuje pro děti

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění uvedených pravidel.

Dítě si neodebírá nic samo. Příbory, pití, jídlo jim předloží zaměstnanec školy, který musí mít rukavice.

VII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a) Provést poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech.

b) Zajistí po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

c) Zajistí před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

d) V průběhu dne dbá na zvýšenou osobní hygienu dětí.

e) Zajistit větrání průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují.

f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí.

g) Provést rozdělení hraček do dvou/ tří skupin a tyto skupiny hraček pravidelně měnit (denně).

VIII. Povinnosti při úklidu

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové ručníky.

b) Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně.

c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou – na místech (viz IV,c).

d) Provádět po nástupu dětí, po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

e) Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla sedátka v šatně dětí apod.)

f) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.

g) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, a ostatních ploch ve místnostech pobytu dětí.

h) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.

i) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

IX. Omezení vstupu cizích osob do školy.

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a děti mateřské školy

b) doprovázející osoby

c) kontrolní orgány

d) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

X. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna.

Mikulovice 6. 5. 2020 Mgr. Martin Lukeš

ředitel školy

 

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Květen 2020 08:37
 
« ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec »

Strana 1 z 9

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.