Hlavní stránka Základní škola
Základní škola PDF Tisk Email

Základní škola Mikulovice

Jsme  základní školou v právní subjektivitě, jejímž zřizovatelem je obec Mikulovice. Na škole jsou ročníky 1. stupně ZŠ, tzn. 1.- 5. třídy. Ve školním roce 2017/2018 máme 5 ročníků v pěti třídách.

Na škole vyučujeme podle  školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - „Společně za poznáním“ čj. 19/2007. Ten je uložen k nahlédnutí všem zájemcům na volně přístupném místě před ředitelnou školy.  Školní vzdělávací program vychází z potřeb žáků, které jsou podle tvůrců programu pro děti nezbytné. Proto je posílena dotace hodin výuky anglického jazyka. Jednu povinnou hodinu mají děti již ve druhé třídě. Ve třetí jsou povinné hodiny tři a ve čtvrté a páté třídě čtyři povinné hodiny angličtiny. Od druhé třídy mají také děti povinnou hodinu "Práce s počítačem".

Naše škola umožňuje žákům pobyt v klidném prostředí, které je pro výchovu a vzdělávání, především dětí mladšího školního věku, velmi významné. V odpoledních hodinách nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.  O děti s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) pečuje dyslektická asistentka.

V průběhu školního roku zajišťujeme pro děti různé kulturní akce ( návštěvy divadla, kina, výstav ...), sportovní akce, výlety, školy v přírodě apod.

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Září 2017 10:39
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.