Hlavní stránka Mateřská škola
Mateřská škola PDF Tisk Email

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se v souladu v souladu s přijatými opatřeními v důsledku koronavirové epidemie

od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání uzavírá.

Sledujte prosím internetové stránky školy a obce na kterých Vás budeme aktuálně informovat.

Informace o Žádosti o ošetřovné najdete v sekci aktuality.

Děkujeme za pochopení.

 

Adresa: Staňkova 18, Mikulovice, 530 02 Pardubice

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Mikulovice, okres Pardubice, jehož zřizovatelem je obec Mikulovice.
Zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku podle školního vzdělávacího programu „Rok v MŠ“, do kterého mohou rodiče kdykoliv nahlédnout v MŠ. Jeho základní část také najdou na těchto internetových stránkách v sekci MŠ - dokumenty. 
Pravidla pobytu v MŠ upravuje školní řád MŠ Mikulovice.

Maximální počet dětí ve školním roce: 26 + 20
Délka provozu: 6,30 – 16,30 hodin
Převzetí dětí: 6,30 –   8,00 hodin

 

Telefonní kontakty:

Motýlci 731 075 906, 466 636 811

Kytičky 734 257 571, 466 636 811


V 8,00 hodin se školka zamyká. Děti však mohou rodiče přivádět kdykoliv, nejlépe po předchozí domluvě s učitelkami MŠ.
Zákonní zástupci mohou odhlašovat děti v době od 6,30 - 7,30 hodin na týž den, jinak kdykoli na telefonu 466 636 811 nebo 734 257 571.

Děti se schází od 6,30 do 7,30 v oddělení 1 - Motýlci.

V 15,30 paní učitelka převede děti z oddělení 2 - Kytičky do oddělení 1 - Motýlci, kde si je rodiče vyzvednou.

Pracovníci MŠ

Zástupkyně ředitele pro MŠ:

Radoslava Broulíková

Učitelka MŠ:

Miroslava Hlušičková

Učitelka MŠ:

Veronika Vrbová

Učitelka MŠ:

Jana Němcová

Školnice:

Romana Dolejšová

Školnice:

Markéta Janiková

Školní asistentka:

Markéta Macháčková


Režim dne

6,30 -   8,55 hry a činnosti dle volby dětí , ranní cvičení , Přesnídávka
8,55 -   9,40 řízené činnosti a hry dětí
9,40 - 11,40 příprava na pobyt venku
11,40 - 14,05 příprava na oběd , oběd , odpočinek
14,05 - 16,30 pohybová chvilka, hygiena , svačina


Denní režime není pevný, lze ho měnit dle aktuální situace, počasí. Dětem, které nepotřebují spánek je nabídnuta po odpočinku náhradní činnost.

Poplatky

Úplata za pobyt v MŠ
Úplatu za pobyt dítěte v MŠ stanoví směrnice č. 10/2017 (Mateřská škola - dokumenty - směrnice o úplatě). Od 1. 9. 2017 jsou od úplaty osvobozené děti, které dovršily věku 5 let. Znamená to, že i v případě odkladu se školné neplatí.

Úplata byla stanovena ve výši 400,- Kč měsíčně.

Způsob platby

Platba za měsíce září – červen bude probíhat měsíčně dle stanovené částky bezhotovostním převodem na účet č. 10006-9701227524/0600, var. symbol = registrační číslo dítěte
Platba – poměrná část - po dobu letních prázdnin bude probíhat hotovostně u vedoucí MŠ.

Poplatky za odebírání stravy

Poplatky za odebírání stravy zasílají zákonní zástupci trvalým příkazem zálohově na další měsíc tak, aby se objevily na účtu školy do 25. dne v měsíci.


Číslo účtu: 215652671/0600 Var. symbol: přidělené číslo

Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: 809
Vyúčtování proběhne v lednu a červenci.


Částky: polodenně celodenně
1. 3 – 6 let 530,- 650,-
2. 7 let (odklad) 600,- 750,-


Jestliže žák dosáhne ve školním roce věku 3 let – celý školní rok platba 1.
Jestliže žák dosáhne ve školním roce věku 7 let - celý školní rok platba 2.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Děti ve věku od 3 do 6 let
svačina + oběd                 25 Kč
Svačina + oběd + svačina   32,50 Kč

Děti sedmileté (s odkladem školní docházky)
Svačina + oběd                  30 Kč
Svačina + oběd + svačina    37,50 Kč


 

 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.