Hlavní stránka Školní družina
Školní družina PDF Tisk Email

Paní vychovatelky : Oddělení 1 - Marie Pištínková  Oddělení 2 - Jana Rajtárová

telefonní čísla do ŠD: 466 303 706, 737 407 302, 731 020 316

Provozní doba

Žáci mohou do školy přicházet v 6,30.
Ranní družina probíhá od 6,30 do 7,45 (Marie Pištínková).
Odpolední družina začíná ve 11,45 a končí v 15,30 hodin (oddělení 1) nebo 16,30 hodin (oddělení 2).

Provozní místnosti

ŠD ke své činnosti využívá místnosti umístěné v budově ZŠ :
2x třída
tělocvična
zahrada ZŠ

Přihlašování do ŠD

Děti jsou do ŠD přihlášeny řádně vyplněným zápisním lístkem(SEVT)

Platba

Platbu za ŠD upravuje směrnice č. 11/2005 – viz. dokumenty
Poplatek za ŠD byl určen na výši 150,- Kč měsíčně. Platba se provádí bezhotovostně na účet číslo 10006-9701227524/0600 a  
probíhá ve třech splátkách.
Do 30.9. za měsíce září – prosinec 600,- Kč.
Do 31.1. za měsíce leden – březen 450,- Kč.
Do 30.4. za měsíce duben – červen 450,- Kč.

Docházka

Do ŠD mohou docházet žáci  ZŠ Mikulovice.
Kapacita ŠD je  60 dětí. V případě většího zájmu mají přednost děti mladšího věku  (viz. kritéria přijetí do ŠD - dokumenty ŠD). Ředitel školy může přihlédnout k prokázané zaměstnanosti obou rodičů a k větší dojezdové vzdálenosti žáků do školy.

Podmínky a doba odchodu žáků z ŠD musí být stvrzeny podpisem rodičů na zápisním lístku. Odchody v jiný čas, než je uveden na zápisním lístku povoluje paní vychovatelka jen na základě písemné žádosti rodičů.

Děti přecházejí ze školy do ŠJ a zpět pouze pod dozorem učitele nebo paní vychovatelky. Zodpovědnost za žáky v této době má dozorující.

BOZP

Zaměstnanci dodržují platné předpisy BOZP (periodická školení)

Pitný režim

Dostatek tekutin v ŠD zajišťuje školní jídelna.

Nevyzvednutí žáka

Paní vychovatelka telefonicky informuje zákonné zástupce dítěte a ředitele školy. Zásadně ho nepouští domů samotného!

Dočasné umístění

Žáci, kteří jsou v ŠD umístěni dočasně (přestávky mezi vyučováním, nepovinnými předměty apod. ) stejně jako děti, které navštěvují ranní družinu nemusí platit poplatek ŠD.

Styk se zákonnými zástupci

Během třídních schůzek SRDPŠ nebo po telefonické či písemné dohodě paní vychovatelky a zákonných zástupců.

Aktualizováno Pondělí, 18 Listopad 2019 13:53
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.