Hlavní stránka Školní jídelna
Školní jídelna PDF Tisk Email

Pracovníci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny

Radoslava Broulíková

Hlavní kuchařka

Jitka Jirásková

Kuchařka

Markéta Vohralíková

Pomocná kuchařka

Romana Dolejšová

 

Školní jídelna je zřízena pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Mikulovice.

Zákonní zástupci mohou obědy odhlašovat nejpozději do 7,30 hod. ráno na tel. 466 636 811
Pokud není oběd odhlášen v daném termínu, bez náhrady propadá. 
Přihlášení nového strávníka prosíme oznámit nejpozději týden před koncem měsíce.
V dopoledních hodinách i v průběhu pobytu ve školní družině je pro děti zajištěn pitný režim. 
Příspěvek na pitný režim: 60,- Kč za pololetí.


Placení obědů:


Vážení rodiče, 
peníze za obědy zasílejte trvalým příkazem vždy do 20. dne v měsíci zálohově na další měsíc. První platba – 20.8. Poslední platba – 20.5. 

Číslo účtu: 215652671/0600
Var. symbol: každé dítě má přidělený vlastní VS. Ten Vám sdělí vedoucí ŠJ.   
Konstantní symbol: 308 
Specifický symbol: 809 
Vyúčtování proběhne v lednu a srpnu.

 

Ceny stravného za jeden měsíc

Mateřská škola

Částky:

polodenně

celodenně

1.

3 – 6 let

530,-

650,-

2.

7 let (odklad)

600,-

750,-

Jestliže dítě dosáhne ve školním roce (od 1. září do 31. srpna) věku tří let = celý školní rok platba 1. Jestliže dítě dosáhne ve školním roce věku 7 let - celý školní rok platba 2.


Základní škola

Částky:

1-3 dny v týdnu

4-5 dní v týdnu

1.

7 – 10 let

300,-

480,-

2.

11 – 14 let

330,-

530,-

Jestliže žák dosáhne ve školním roce (od 1. září do 31. srpna) věku sedmi let – celý školní rok platba 1. Jestliže žák dosáhne ve školním roce věku 11 let - celý školní rok platba 2.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Leden 2020 12:24
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.