Hlavní stránka Informační zpravodaj
Informační zpravodaj 2019/2020 PDF Tisk Email

 

Vážení rodiče,

počátkem nového školního roku Vám zasíláme informační zpravodaj, který vás informuje

o důležitých událostech týkajících se chodu naší školy.

Vzdělávací program školy

Od 1.1.1995 je škola samostatným právním subjektem.        Jsme škola s pěti ročníky 1. stupně. Od 1. ledna 2003 je součástí základní školy v Mikulovicích mateřská škola a školní jídelna.

Ve všech ročnících ZŠ vyučujeme podle vzdělávacího programu „Společně za poznáním“.  Prioritou naší školy je kvalita výuky s využitím pestrých a hravých výukových forem. Do vyučovacích hodin často zařazujeme hry a relaxační prvky. Snažíme se o vytvoření vstřícného a estetického prostředí pro všechny naše žáky.

Telefonické spojení se školou

ředitel školy                            466 303 706                                           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

škola                                       466 303 706

školní družina                         737 407 302                                           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

školní jídelna                          466 636 811

mateřská škola                        466 636 811                                           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vaše dotazy, náměty a připomínky k chodu základní a mateřské školy, školní jídelny nebo družiny, můžete vyřizovat osobně či telefonicky, případně zanecháním vzkazu na záznamníku. Můžete též použít internet - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Informace týkající se prospěchu a chování vašich dětí vám vedení školy a ostatní pedagogové rádi poskytnou v době mimo vyučování, nejlépe v předem domluveném termínu. Další důležité informace můžete najít na internetových stránkách školy na adrese: www.zs-mikulovice. cz

Zaměstnanci školy

ředitel                      Mgr. Martin Lukeš                                                 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

třídní učitelé            Mgr. Ivana Čepelová 5. tř. (19 žáků)                           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Pavla Melicharová       4. tř. (17 žáků)                           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Martina Štrbíková        3. tř. (22 žáků) Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Veronika Kvašová        2. tř. (17 žáků)      Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Vladana Knoulichová   1. tř. (21 žáků)                   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

školní asistentka                                       Dita Duhová

pedagogická asistentka                                  Jana Švidrnochová

vychovatelka ŠD                                     Marie Pištínková                     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vychovatelka ŠD a pedag. asistentka            Jana Rajtárová                                    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

školnice ZŠ                                            Erika Zemánková                         Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vedoucí školní jídelny                            Radoslava Broulíková                  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vedoucí kuchařka                                   Jitka Jirásková

kuchařka                                                Markéta  Vohralíková

zástupkyně ředitele pro MŠ                    Radoslava Broulíková

učitelky mateřské školy                          Miroslava Hlušičková

Jana Němcová

Veronika Vrbová

školní asistentka                                            Markéta Macháčková

školnice MŠ                                           Romana Dolejšová, Markéta Janíková

Organizace školního roku  2019/2020

1. pololetí                                                                              od 2. 9. 2019 do 30. 1. 2020

2. pololetí                                                                              od 3. 2. 2020 do 30. 6. 2020

podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2019
vánoční prázdniny od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020

vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
jednodenní pololetní prázdniny 31. ledna 2020

 

jarní prázdniny                                                       od 10. února  do 16. února 2020

velikonoční prázdniny                                           9. dubna 2020

letní prázdniny                                                       od  1. července 2020 do 31. srpna 2020

Spolupráce s dětmi

Každý žák má podle školního řádu právo slušnou formou vyjadřovat a obhajovat svůj názor, vznášet připomínky k jednání svých spolužáků i zaměstnanců školy a žádat o jejich projednání s učitelem či vedením školy. Své připomínky může sdělovat také formou tzv. školní pošty umístěním písemnosti do  připravené schránky v budově ZŠ.

Každý žák (nebo za něj jeho rodič) může kdykoliv požádat učitele o nové vysvětlení učiva, kterému nerozuměl a domluvit si s ním konzultaci.

Spolupráce s rodiči

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední:

17. 10. 2019        třídní schůzka od 17,30 hod

12. 12. 2019         konzultační odpoledne v době 15,00 - 17,30 hod

26.  3. 2020         konzultační odpoledne v době 15,00 - 17,30 hod

květen  2020        třídní schůzka od 17,30 hod

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv v době mimo vyučování, nejlépe po předchozí dohodě termínu. Jakékoliv připomínky či návrhy je možno vyřizovat osobním jednáním s vedením školy, pedagogy,  přes rodičovský výbor nebo radu školy.

Složení rodičovského výboru :  pokladník: Daniela Mihulková

členové výboru: P. Žemlička (5. třída), P. Pašťálková (4. třída), D. Mihulková (3. třída), I. Strolená

(2. třída)

předsedkyně: Iva Strolená

Rada školy pracuje ve složení –  Martin Pfeiffer, Marie Pištínková, Jiří Hyxa

Organizace školní družiny

ŠD umístěna v budově základní školy

Ranní družina: 6,30 - 7,45 hod. Ranní družina je osvobozena od úplaty.

Odpolední družina: 12,45 – 16,30 hod.

Příspěvek na činnost družiny byl v tomto školním roce určen na částku 150,- Kč za měsíc. Vybírat se bude ve třech ročních splátkách převodem na účet č. 10006-9701227524/0600

(směrnice č.11/2005).

Školní knihovna

Děti si mohou půjčovat knihy po dohodě s paní učitelkou Vladanou Knoulichovou každou středu v době 9.40 – 10.00 hod.

Spolupráce s PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice tel.: 466 410 327 (28)

Nabídka zájmových kroužků

Informace k nabídce zájmových kroužků byly zaslány rodičům a dle zájmu budou upřesněny v průběhu měsíce září.

Školní jídelna

Školní jídelna umístěna v budově MŠ

Cena stravného:       7 – 10 let                              22, -      Kč/oběd

od 11 let                              24, -      Kč/oběd

Obědy se platí bezhotovostním převodem (č.ú. 215652671/0600) zálohově k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Odhlašovat se mohou nejpozději do 7.30 hod ráno na tel. 466 636 811. Pokud není oběd

odhlášen v daném termínu, bez náhrady propadá. Přihlášení nového strávníka prosíme oznámit nejpozději týden před koncem měsíce.

Děti mohou využít v dopoledních hodinách i v průběhu pobytu ve školní družině nabídky pitného režimu.

Poplatek za pitný režim je 60,- Kč za pololetí. V rámci projektu „Mléko do škol“ budou žáci dostávat  2 krát měsíčně neochucené mléko zdarma a i nadále mohou ve škole odebírat 1 krát týdně dotované ochucené školní mléko. Naše škola se také zapojila do projektu dotovaného Evropskou unií “Ovoce do škol“ a děti dostávají 1 krát  týdně ovoce zdarma.

Školní akce

V minulém školním roce jsme navštívili několik divadelních, filmových a hudebních představení.

Žáci se účastnili zimního pobytu na horách, letního ozdravného pobytu v přírodě. Organizovali jsme

Drakiádu, dopravní den, Den Země, pěveckou soutěž, sběr papíru. Naši školu žáci reprezentovali  v různých sportovních soutěžích, např. ve florbale v Pardubicích, vybíjené ve Chvaleticích, účastní se sportovního dne na ZŠ Staňkova, atletických závodů. Sběrové dny pořádáme dvakrát do roka a  v průběhu celého školního roku vedeme žáky k třídění odpadu.

V červnu pořádáme pro děti dětský den plný sportu, soutěží a sladkých odměn.

I v letošním školním roce se chystáme pro děti organizovat podobné aktivity. Každoročně spolupracujeme s ekologickým centrem Paleta v Pardubicích. Děti se účastní besedy v obecní knihovně v Mikulovicích. Připravujeme předvánoční adventní program. Žáci 3. a 4. ročníku se pravidelně účastní plaveckého výcviku. Každoročně nabízíme fotografování prvňáčků, vánoční fotografovánífotografování k závěru školního roku a fotografování ročenek pro žáky  5. ročníku.

Výtěžek z akcí (sběry, adventní neděle, ples školy) je určen do pokladny SRDPŠ a využíván k zajištění odměn pro děti za sportovní soutěže, platbě autobusů apod. Naše škola ja zapojena do programu „Adopce na dálku“.

Vybavení školy

Každým rokem se snažíme zlepšovat prostředí a vybavenost školy. Během školního roku 2018/ 2019 proběhlo několik významných investic a oprav. Do školní jídelny byla instalována myčka nádobí, na schodiště v MŠ položena nová dlažba, proběhlo malování chodeb a venkovní prvky byly opraveny. V ZŠ jsme zrekonstruovali chlapecké toalety, vyměnili umyvadla ve třídách, upravili šatny, nově rozvedli internet a vymalovali jsme dvě třídy.

Učebna 2. třídy slouží  jako třída vybavená počítači. V současné době zde žáci mohou pracovat se šesti notebooky. Ve všech ostatních třídách mohou žáci také využívat počítač. Ve všech třídách je k dispozici interaktivní tabule.

Každoročně rozšiřujeme nabídku moderních výukových programů pro žáky. Obnovujeme a modernizujeme nabídku učebnic a školních pomůcek. Rozšiřujeme a doplňujeme školní sbírky, vybavení tělocvičny.

Drobné, ale důležité informace

Žáci přicházejí do školy nejpozději v 7.45 hod. V 7.55 hod se budova školy zamyká. Každý ze zákonných zástupců žáka má za povinnost do tří dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole (osobně, telefonicky či e-mailovou poštou). Každou nepřítomnost žáka omlouvají jeho rodiče v žákovské knížce v omluvném listu. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka. Pokud rodiče dopředu vědí o nepřítomnosti žáka, o uvolnění žáka žádají třídního učitele (dvoudenní absence) nebo ředitele školy (vícedenní absence).

Není vhodné, aby děti nosily do školy cenné věci nebo vyšší finanční částky, neboť škola neručí za jejich ztrátu. Jízdní kola doporučujeme zamykat ve stojanu umístěném za budovou školy (na školní zahradě), čímž se omezí možnost jejich krádeží.

Formuláře k úhradě pojistných událostí v případě úrazů si můžete vyzvednout v ředitelně školy.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a firmám, které se v loňském roce podílely na sponzorování naší školy.

Poděkování také patří obecnímu úřadu v Mikulovicích v čele s panem starostou Slavomírem Medunou za výbornou spolupráci a významnou podporu školy.

 

Aktualizováno Pátek, 04 Říjen 2019 06:25
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.