Hlavní stránka Historie školy
Historie školy PDF Tisk Email

K místní  faře patří i domek „Poušť“, dříve zvaný také „Prosík“, protože byl zbudován z peněz vybraných od farníků.. To byla první známá mikulovická škola. Učilo se v ní určitě po roce 1760. Ale že v obci bylo již dříve o vzdělání mládeže postaráno, víme např. ze zprávy z r. 1709, podle níž „školní mistr mikulovický“ zastupoval školního mistra tuněchodského. I z roku 1720 máme o vyučování zprávu. Roku 1797 byla dobudována jednotřídní farní škola č. 12. A v roce 1841 byla jednotřídka proměněna ve školu dvoutřídní tím, že pro druhou třídu byla najata světnice ve vsi. Teprve roku 1879 byla otevřena nynější školní budova (č. 52). Typ školy se měnil takto: trojtřídní r. 1881, čtyřtřídní 1884, pětitřídní 1904, pětitřídní s pobočkou 1922, redukce na čtyřtřídní 1925, čtyřtřídní s pobočkou 1928, pětitřídní 1931. V současně době je škola opět pětitřídní.

 

Z vynikajících žáků školy uveďme alespoň univerzitního profesora MUDr. Gustava Kabrhela, rodáka z Dražkovic, narodil se roku 1857, vychodil místní farní školu, studoval na gymnáziu v Chrudimi a později na vídeňské univerzitě. Od r. 1890 byl profesorem patologie a hygieny na české univerzitě v Praze. Většinu ze svých četných vědeckých spisů daroval do učitelské knihovny místní školy. Pochován je v Chrudimi.

 

Neméně významnou absolventkou školy je Dagmar Pecková - jedna z nejlepších světových mezzosopranistek . Pochází z Medlešic. Narodila se 4.4.1961 v Chrudimi. Od 6 let studovala hru na klavír a od 10 let zpěv v LŠU v Chrudimi. V roce 1982 absolvovala státní konzervatoř v Praze.  Svým hlasem dobyla nejen Evropu ( Vídeň, Miláno, Turín, Berlín, Paříž, Londýn, Liverpool. Birmingham, Oslo, Stockholm, Salzburg , Drážďany), ale i například Japonsko. K jejím nejznámějším rolím patří role Carmen ve stejnojmenné Bizetově opeře.

 

Aktualizováno Pátek, 16 Září 2011 16:26
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.