Hlavní stránka Aktuality Nove Otevření MŠ 11.5.
Otevření MŠ 11.5. PDF Tisk Email
Pondělí, 04 Květen 2020 11:40

Ředitel školy po konzultaci se zřizovatelem rozhodl o znovuotevření mateřské školy v pondělí 11. května 2020

V nejbližší době kontaktujte MŠ prostřednictvím emailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a sdělte, zda Vaše dítě nastoupí nebo nenastoupí 11. 5. do MŠ.

Vzhledem k situaci v souladu s metodickým pokynem MŠMT budou přijata tato opatření.

1) Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při případném shromažďování před MŠ musí mít děti i doprovod zakrytá ústa i nos "rouškou" a dodržovat od ostatních vzdálenost 2m (neplatí pro doprovod + dítě).

2) Do šatny MŠ budou vpuštěni najednou maximálně 3 děti s doprovodem (vždy 1 dítě + 1 doprovod).

3) U vchodu si doprovod umyje ruce dezinfekčním gelem.

4) Doprovod se bude v MŠ pohybovat s "rouškou" na obličeji. Děti a pedagogičtí pracovníci v budově školy roušku mít nemusí.

5) V pondělí 11. 5. předá doprovod dítěte u vchodu vyplněné "čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Toto prohlášení je zveřejněno na stránkách školy v sekci Mateřská škola - Dokumenty. Případně ho vyplní u vstupu do školy. Musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte.

6)  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid - 19 nesmí do školy vstoupit. Příznaky - zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.

7) Pokud se u dítěte projeví výše popsané příznaky v době pobytu ve školce, bude umístěno v izolaci a neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který je povinen dítě okamžitě vyzvednout. Zároveň bude informována hygienická stanice.

8) Nevyplnění čestného prohlášení nebo příznaky Covid - 19 u dítěte jsou důvody k nepřijmutí dítěte do MŠ.

9) Děti budou mít zajištěnou stravu ve stejném režimu jako před Covid - 19.

Čestné prohlášení najdete v odkazu

http://zs-mikulovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=70

 

 

Aktualizováno Úterý, 05 Květen 2020 06:10
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.