Hlavní stránka Aktuality Nove Výsledek zápisu do 1. třídy
Výsledek zápisu do 1. třídy PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Duben 2017 09:11

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mikulovice, okres Pardubice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Mikulovice, okres Pardubice od školního roku 2017/2018

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZZS 2/17, ZZS 3/17, ZZS 4/17, ZZS 5/17, ZZS 6/17, ZZS 7/17,  ZZS 8/17

ZZS 10/17, 11/17, ZZS 12/17, ZZS 13/17, ZZS 14/17, ZZS 15/17, ZZS 16/17, ZZS 17/17,

ZZS 18/17, ZZS 19/17, ZZS 20/17, ZZS 21/17, ZZS 22/17, ZZS 23/17, ZZS 24/17

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, neboť správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní škole a Mateřské škole Mikulovice, okres Pardubice, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí 7. 4. 2017

 

Mikulovice 7. 4. 2017                                               Mgr Martin Lukeš – ředitel školy

 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.