Základní škola

Základní škola

Naše škola zajišťuje vzdělávání dětem od 1. do 5. třídy. Škola je tvořena pěti samostatnými třídami. Děti vzděláváme a vychováváme s ohledem (respektem) k jejich individualitě.

Mateřská škola

Mateřská škola

MŠ zajišťuje předškolní vzdělávání dětí z Mikulovic. MŠ je tvořena dvěma třídami – Kytičkami a Motýlky. Dětem se věnujeme s láskou.

Školní družina

Školní družina

Družina je nedílnou součástí školy s kapacitou 60 žáků. Družina má dvě oddělení pro žáky 1. až 3. třídy. Naším cílem jsou spokojené děti i rodiče.

Školní jídelna

Jídelna zajišťuje stravování pro žáky, děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Mikulovice. Naší snahou je pestrý a zdravý jídelníček.